Tuesday, 6 January 2009

Disclaimer

(Netbhet eBooks Library मध्ये उपलब्ध करण्यात आलेली पुस्तके Scribd या संकेतस्थळावरुन घेतलेली आहेत. पुस्तकांचे सर्व हक्क त्यांचे प्रकाशक/लेखक यांच्याकडे आहेत. या पुस्तकांच्या लेखकांना अथवा प्रकाशकांना Netbhet eBooks Library वर पुस्तके दाखविण्याबद्द्ल शंका अथवा हरकत असल्यास कृपया आम्हाला admin@netbhet.com वर संपर्क साधा )

HOW TO DOWNLOAD EBOOKS FROM NETBHET EBOOKS LIBRARY (INSTRUCTIONS) - 
you need to have an account on scribd.com or docstoc.com (as the case may be) and you must be logged into it to download ebooks listed here.
author
Salil Chaudhary
Founder - Netbhet Web Solutions and Netbhet eLearning Solutions, Techie, Blogger, Social media and Startup enthusiast !